Algemene voorwaarden

Voorwaarden Tuincentrum Verhaag.

Algemene handelsvoorwaarden

 1. Reikwijdte

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen via onze winkel door consumenten en ondernemers en een select aantal koop mogelijkheden via de website zoals cadeaukaarten.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Voor ondernemers geldt: Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt hiermee de geldigheid ervan tegengesproken; ze worden pas onderdeel van het contract als we hiermee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

 1. Contractpartner, contractafsluiting, correctiemogelijkheden

Het koopcontract wordt afgesloten met Tuincentrum Verhaag.

De presentatie van de producten in de onlineshop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer te allen tijde corrigeren voordat u uw bindende bestelling per gebruik hiervoor de daarvoor voorziene stappen in het bestelproces en gebruik de toegelichte correctiehulpmiddelen. Door op de bestelknop te klikken, doet u een bindend bod voor de goederen in de winkelwagen. De ontvangst van uw bestelling wordt direct na het verzenden van de bestelling per e-mail bevestigd.

Wij accepteren uw bod binnen twee dagen door

 • wij geven een acceptatieverklaring af in een aparte e-mail of
 • indien van toepassing wordt de betalingstransactie uitgevoerd door onze dienstverlener of de geselecteerde betalingsdienstaanbieder. De uitvoeringstermijn van de betalingstransactie is afhankelijk van de gekozen betaalwijze (zie onder “Betaling”).

Het alternatief dat voor u relevant is, hangt af van welke van de vermelde gebeurtenissen zich het eerst voordoet.

 1. Contracttaal

Beschikbare taal/talen voor het sluiten van het contract: Nederlands

We slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden in tekstvorm. U kunt de tekst van het contract bekijken in onze klantenlogin.

 1. Kopen in het tuincentrum

Wij verkopen uitsluitend in het tuincentrum in Ell.

 1. Betaling

De volgende betaalmethoden zijn over het algemeen beschikbaar in onze winkel:

iDeal
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder iDeal bieden wij u veilige betalingen met Nederlandse banken voor een selectie aan producten.

Cadeaukaarten
Inwisselen van cadeaukaart aan de kassa bij tuincentrum verhaag in Ell.

 1. Herroepingsrecht

U heeft recht op het wettelijke herroepingsrecht zoals beschreven in de annuleringsvoorwaarden.

 1. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.
Ook voor ondernemers geldt: Wij behouden ons het eigendomsrecht op de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. U mag de gereserveerde goederen in het kader van de normale gang van zaken doorverkopen; U draagt ​​ons vooraf alle vorderingen die uit deze doorverkoop voortvloeien over – ongeacht of de gereserveerde goederen worden gecombineerd of vermengd met een nieuw item – ter hoogte van het factuurbedrag, en wij accepteren deze overdracht. U blijft bevoegd om de vorderingen te incasseren, maar wij mogen ook zelf vorderingen incasseren als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet. De zekerheden waarop wij recht hebben, zullen wij op uw verzoek vrijgeven voor zover de realiseerbare waarde van de zekerheden de waarde van de openstaande vorderingen met meer dan 10% overschrijdt.

 1. Schade

Schade is niet van toepassing op lokale aankopen, immers is schade al zichtbaar bij de kassa.

 1. Garanties

9.1 Recht op aansprakelijkheid voor gebreken

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het wettelijke recht op aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.

De volgende beperkingen en verkortingen van termijnen zijn niet van toepassing op claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

 • in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid
 • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim of frauduleus opzet
 • in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de correcte uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
 • als onderdeel van een garantiebelofte, indien overeengekomen, of
 • voor zover het toepassingsgebied van de Wet Productaansprakelijkheid open is.

Beperkingen voor ondernemers

Ten aanzien van ondernemers gelden alleen onze eigen gegevens en de product omschrijvingen van de fabrikant die in het contract zijn opgenomen als overeenkomst over de kwaliteit van de goederen; Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor openbare verklaringen van de fabrikant of andere reclame-uitingen. Voor ondernemers bedraagt ​​de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken aan nieuw vervaardigde artikelen één jaar vanaf de risico-overgang.

De wettelijke verjaringstermijnen voor het recht op verhaal volgens § 445a BGB blijven onaangetast.

9.2 Garanties en service na verkoop

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina’s in de online shop.

Klantenservice: U kunt onze klantenservice voor vragen, klachten en klachten bereiken op +31 (0) 495 551 243 van maandag t/m vrijdag. 09:00-12:00 en 14:00-17:00 en za van 09:00-16:00 of schriftelijk naar info@ tuincentrumverhaag.nl.

 1. Aansprakelijkheid​​​​​​​

Wij zijn altijd volledig aansprakelijk voor vorderingen op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

 • in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
 • bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
 • in het geval van een belofte van garantie, indien overeengekomen, of
 • voor zover het toepassingsgebied van de Wet Productaansprakelijkheid open is.

In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de correcte uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) als gevolg van lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de aansprakelijkheid beperkt tot het voorzienbare bedrag op het moment dat het contract werd gesloten Schade beperkt, waarvan het optreden doorgaans moet worden verwacht.
Voor het overige zijn aanspraken op schadevergoeding uitgesloten.

 1. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) dat u hier vinden. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken om hun geschillen te beslechten.
Om geschillen te beslechten die voortvloeien uit een contractuele relatie met een consument of het bestaan ​​van een dergelijke contractuele relatie, zijn wij verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.